Home / Master / Statues, regulations etc. / Educational conditions (merits, graduate theses, complaints regarding lectures etc.)English Danish

Educational conditions (merits, graduate theses, complaints regarding lectures etc.)

 • 1.00 Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne :   (115.70 kB) - only in Danish
 • 2.00 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne :   (43.25 kB) - only in Danish
 • 3.00 Bekendtgørelse fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne :   (107.82 kB) - only in Danish
 • 4.00 Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser :   (38.30 kB) - only in Danish
 • 4.01 UBST’s fremsendelsesskrivelse med kommentarer til meritankenævnsbekendtgørelsen :   (28.48 kB) - only in Danish
 • 5.00 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (181.28 kB) - only in Danish
 • 6.00 Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (89.02 kB) - only in Danish
 • 7.00 Bekendtgørelse om kvalifikationsnævnet :   (56.08 kB) - only in Danish
 • 8.00 Bekendtgørelse om uddannelsen til konferencetolk :   (104.21 kB) - only in Danish
 • 9.00 Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne :   (31.71 kB) - only in Danish
 • 9.01 UI’s fremsendelsesskrivelse :   (35.19 kB) - only in Danish
 • 9.02 UBST-brev om elektronisk kommunikation og partsrepræsentation :   (32.93 kB) - only in Danish