Home / Diploma programmes / Statues, regulations etc. / Quality assurance (accreditation, course evaluation etc.) and approval of new degree coursesEnglish Danish

Quality assurance (accreditation, course evaluation etc.) and approval of new degree courses

 • 1.00 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. :   (106.93 kB) - only in Danish
 • 1.01 Vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser :   (23.61 kB) - only in Danish
 • 2.00a Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner :   (45.00 kB) - only in Danish
 • 2.00b Lov om ændring af akkrediteringsloven :   (35.10 kB) - only in Danish
 • 3.00 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser :   (75.89 kB) - only in Danish
 • 3.01 Fremsendelsesskrivelse fra UDS :   (281.43 kB) - only in Danish
 • 3.02 Vejledning om institutionsakkreditering :   (286.61 kB) - only in Danish
 • 3.02 Guidelines on Application for Accreditation and Approval of Existing University Study Programmes :   (563.92 kB)
 • 3.03 Guidelines on Application for Accreditation and Approval of New University Study Programmes :   (553.13 kB)
 • 3.05 Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud :   (219.51 kB) - only in Danish
 • 4.00 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Videregående Uddannelser :   (84.20 kB) - only in Danish
 • 5.00 Bekendtgørelse om særlige betingelser for godkendelse af udbud af erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, akademiuddannels... :   (37.62 kB) - only in Danish
 • 6.00 Informationsbehovet ved lukning af universitetsuddannelser :   (160.94 kB) - only in Danish