English Danish

Exam and marking

 • 1.00 Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser :   (439.15 kB) - only in Danish
 • 1.01 Notat om den forrige eksamensbekendtgørelse på HD-området :   (77.95 kB) - only in Danish
 • 1.03 Individualisation of group papers etc. :   (162.69 kB)
 • 1.04 Notat om undervisnings- og eksamenssprog :   (33.47 kB) - only in Danish
 • 1.05 Notat om lyd- og/eller billedoptagelse af mundlige prøver :   (30.61 kB) - only in Danish
 • 1.06a Anvendelse af bedømmere (eksaminatorer og censorer) :   (161.44 kB) - only in Danish
 • 1.08 If the external examiner fails to show up :   (24.14 kB)
 • 1.09 Overall assessment of written paper and oral presentation (overall evaluation) :   (31.41 kB)
 • 1.10 Notat om mulighederne for at tilbyde særlige prøvevilkår (forlænget eksaminationstid m.v.) :   (40.42 kB) - only in Danish
 • 2.00 Rules and regulations for written sit-in exams at CBS, including rules and regulations for electronic aids :   (567.47 kB)
 • 3.00 Guidelines on the formal requirements for written assignments :   (64.42 kB)
 • 4.00 Regler for deltagelse i sygeprøve ved ED- og HD-studierne på CBS :   (24.93 kB) - only in Danish
 • 5.00 Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet :   (88.50 kB) - only in Danish
 • 4.00 Rules for written and oral examinations conducted abroad for diploma and executive master students at CBS :   (41.13 kB)
 • 7.00 Cirkulære om anvendelse af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed :   (95.03 kB) - only in Danish
 • 8.00 Rules for entering into agreements on confidentiality and rights in connection with cooperation between students, businesses and Copenhagen B... :   (51.90 kB)
 • 8.01 Checklist for cooperative agreements between students and businesses :   (21.60 kB)
 • 8.02 Agreement on Confidentiality :   (83.97 kB)