Home / Diploma programmes / Statues, regulations etc. / Educational conditions (merits, graduate theses, complaints regarding lectures etc.)English Danish

Educational conditions (merits, graduate theses, complaints regarding lectures etc.)

 • 1.00 Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau :   (45.31 kB) - only in Danish
 • 2.00 Bekendtgørelse fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne :   (107.82 kB) - only in Danish
 • 3.00 Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelse (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelses-systemet for voksne :   (106.53 kB) - only in Danish
 • 4.00 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (181.28 kB) - only in Danish
 • 5.00 Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (89.01 kB) - only in Danish
 • 6.00 Bekendtgørelse om kvalifikationsnævnet :   (56.08 kB) - only in Danish
 • 7.00 Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) :   (184.02 kB) - only in Danish
 • 8.00 Bekendtgørelse om den erhvervssproglige diplomuddannelse :   (105.07 kB) - only in Danish
 • 9.00 Bekendtgørelse om uddannelsen til statsprøvet tolk :   (117.36 kB) - only in Danish
 • 10.00 Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne :   (31.71 kB) - only in Danish
 • 10.01 UI’s fremsendelsesskrivelse :   (35.19 kB) - only in Danish
 • 10.02 UBST-brev om elektronisk kommunikation og partsrepræsentation :   (32.93 kB) - only in Danish