Home / Bachelor & graduate programmes / Statues, regulations etc. / Admission, matriculation, leave of absenceEnglish Danish

Admission, matriculation, leave of absence

  • 1.00 Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser :   (13.09 kB) - only in Danish
  • 2.00a Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) :   (105.39 kB) - only in Danish
  • 2.00b Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) :   (63.19 kB) - only in Danish
  • 2.01 Fremsendelsesskrivelse fra styrelsen :   (93.37 kB) - only in Danish
  • 2.02 Notat om adgangsbekendtgørelserne (særligt vedr. studieskift, overflytning og genindskrivning) :   (59.12 kB) - only in Danish
  • 2.03 Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet :   (73.41 kB) - only in Danish
  • 3.00 Rules regarding leave on bachelor and master programmes at CBS :   (87.11 kB)
  • 4.00 Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse :   (32.12 kB) - only in Danish
  • 4.01 Orienteringsbrev fra VUS :   (24.29 kB) - only in Danish